Ilma/ilma-lämpöpumputIlma/ilma-lämpöpumput

 

Lämpöpumpun toimintaperiaate

Lämpöpumppu ottaa lämpöä ulkopuolelta ja luovuttaa lämpöä sisäpuolelle. Yksinkertaistettuna toimintatapa perustuu suljettuun järjestelmään, kiertoon, jossa nestemäinen nk. kylmäaine sitoo ympäristössä olevaa lämpöä, jonka nk. höyrystin siihen höyrystää (ulkoyksikössä). Sen jälkeen kompressori puristaa aineen kokoon, jolloin lämpötila nousee voimakkaasti. Lämmin aine kuljetetaan edelleen kondensaattorille (sisäyksikössä), josta lämpö luovutetaan. Tämän jälkeen paine alennetaan paisuntaventtiilillä, ja aine virtaa takaisin höyrystimeen. Ja kierto jatkuu.

Järjestelmän tehohyöty perustuu siihen, että sen tuottama lämmitysteho on moninkertainen kompressorin ja puhaltimien käyttämään sähköenergiaan verrattuna. Lämpö voidaan ottaa peruskalliosta, vedestä, maaperästä tai ulkoilmasta. Itse lämpö tulee siis luontoäidiltä, lämpöpumpputekniikka vain varmistaa, että siitä tulee edullinen lämmitysmuoto taloosi.

Invertteritekniikka ja hyötysuhteen optimointi

Kompressori, joka käynnistyy ja sammuu yhtenään lämpöä säätäessään, kuluu ennenaikaisesti ja on hyötysuhteeltaan heikompi. Sen vuoksi käytämme ilmalämpöpumpuissamme uusinta invertteritekniikkaa, jossa kompressori työskentelee koko ajan, mutta eri nopeuksilla kiinteistön energiatarpeista riippuen.