Uusi järjestelmäsi voi ottaa erilaisista luonnonlämpölähteistä. Talon ympärillä olevan maaperän ämpö voidaan hyödyntää eri tavoilla. Yhteistä kaikille on se, että maahan varastoitunut aurinkolämpö lämmittää kiertävää myrkytöntä nestettä. Aineen kokoonpuristuminen saa lämpötilan nousemaan, ja taloon tulee lämpöä että lämmintä vettä.
     

IVT – kalliolämpö

Jos käytettävissä on kohtuullisessa syvyydessä (0-20 m) oleva kallio, suosittelemme kalliolämpöä. Lämpö otetaan kallioon tehtävästä energiakaivosta. Kalliolämpö vaikuttaa tonttiin erittäin vähän, ja poraus kestää yleensä vain muutaman päivän.

  kalliolämpö

IVT – maalämpö kompaktikeräimellä

IVT:n ainutlaatuinen kompaktikeräin tuottaa maksimaalista tehoa minimaaliselta alueelta. Se soveltuu parhaiten pienille tonteille ja käytettäväksi poistoilmalämpöpumpun kanssa, jolloin poistoilman lämpö lataa keräintä silloin, kun lämpöä ei tarvita talossa.

  maalämpö kompaktikeräimellä

IVT – pintamaalämpö

Pintamaalämpö on tehokas ratkaisu silloin, kun tontti on sen verran suurempi että putkistolle on tilaa. Putkisto kaivetaan maahan noin metrin syvyyteen.
Yleensä putkisto vaatii noin 250 - 400 neliömetriä tonttialaa. IVT-pintamaalämpöä käyttää kymmenisentuhatta tyytyväistä omakotiasujaa ympäri koko Ruotsin. Taitavat kaivajat ja asentajat varmistavat, että muutostyöt tontilla jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Pintamaalämpö ei vaikuta kasvillisuuteen.

  pintamaalämpö

IVT – vesistölämpö

Jos lähistöllä on järvi tai jokin muu suurempi vesistö, vesistölämpö on hyvä vaihtoehto. Johto ankkuroidaan pohjaan ja saat lämpöä myös kylmien talvipäivien aikana.
Tontille joudutaan tekemään ainoastaan kaivanto vesistöltä taloon.

  vesistölämpö

IVT – pohjavesilämpö

Jos tontilla on hyvin vettä tuottava porakaivo, sekin voi toimia uutena lämmönlähteenä. Pumppu pumppaa veden lämmönvaihtimeen, joka lämmittää patterit ja lämpimän käyttöveden.

Pohjavesilämmitystä varten voi tietysti porata myös uuden kaivon. Silloin saat turvallisen ja erittäin edullisen lämmön lisäksi mahdollisuuden käyttää vettä puutarhan kasteluun ja vähentää siten vedenkulutusta. Muutostyöt puutarhassa ovat pieniä.

  pohjavesilämpö